Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Warszawa, ul. Żelazna 79

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie działa na obszarze województwa mazowieckiego. W swoich działaniach skupia się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu inspekcji badań w laboratoriach. Za cel obrała sobie zapewnienie najwyższej jakości tych prac.

Jest to jedna z czterdziestu stacji w województwie mazowieckim.

Do głównych zadań stacji należy pełnienie nadzoru nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Na stronie internetowej Stacji znajdziesz więcej informacji. Możesz także śledzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia.

podobne firmy