Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

Wrocław, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73-77

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu funkcjonuje na obszarze województwa dolnośląskiego. Na co dzień jej działalność opiera się na edukowaniu społeczeństwa, przeprowadzaniu czynności kontrolnych i badań w laboratoriach. Za swój cel postawiła zadbanie o to, by jakość tych prac była odpowiednio wysoka.

Jest to jedna z dwudziestu siedmiu stacji w województwie dolnośląskim.

Do codziennych zadań jednostki należy nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych

Możesz sprawdzić najnowsze komunikaty i ostrzeżenia na stronie internetowej Stacji. Tam znajdziesz więcej informacji.

podobne firmy