Wyższa Szkoła Humanistyczna im. K. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie

Lubin, Leszno , Królowej Jadwigi 10
Studia I stopnia (licencjackie)Kierunek PEDAGOGIKA w specjalnościach: Logopedia i terapia pedagogiczna Psychopedagogika i terapia pedagogiczna Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna Doradztwo zawodowe i personalne oraz terapia pedagogiczna Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Gerontologia i terapia pedagogiczna (opieka nad osobami starszymi) Socjoterapia i terapia pedagogiczna Kierunek SOCJOLOGIA w specjalnościach: Socjologia społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego. Socjologia kultury i komunikacji społecznej. Socjologia mediów i dziennikarstwo Socjologia pracy i zarządzania zasobami ludzkimi. Badania rynkowe i społeczne. Socjologia spraw europejskich. Kierunek KOSMETOLOGIA w specjalnościach: Kosmetologia stosowana Stylizacja, charakteryzacja i wizaż Kierunek PRACA SOCJALNA w specjalnościach: Organizacja i zarządzanie w pracy socjalnej Psychopedagogiczne problemy w pracy

zdjęcia

 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. K. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Lubin
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. K. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Lubin
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. K. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Lubin
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. K. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Lubin
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna im. K. Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, Lubin