Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

Sopot, Aleja Niepodległości 930

Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie

https://bip.zdiz.sopot.pl

Aleja Niepodległości 930
81-861 Sopot
NIP: 585-10-03-159

sekretariat@zdiz.sopot.pl

tel. 58 551 21 15

Siedziba główna: Aleja Niepodległości 930, 81-861 Sopot

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00-15.00

Biuro Cmentarza: ul. Malczewskiego 31, 81-817 Sopot

godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00-15.00

Telefony całodobowe:
58-551-03-50, lub 609-060-965

Dział Kanalizacji Deszczowej i Melioracji: ul. Polna 66/68, 81-840 Sopot

godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Adres korespondencyjny:

Aleja Niepodległości 930,

81-861 Sopot

podobne firmy