Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Łódź, al. Kościuszki 4
Uniwersytet Medyczny w Łodzi posiada atrakcyjną i zróżnicowaną, uwzględniającą wymagania wynikające z postanowień przyjętych w Unii Europejskiej oraz potrzeb krajowego rynku usług medycznych, ofertę dydaktyczną na wszystkich poziomach kształcenia. W swojej ofercie ma nie tylko studia licencjackie i magisterskie, ale także doktoranckie i podyplomowe. Proponuje studia na kilkunastu kierunkach w ramach 5 wydziałów:● Wydziału Farmaceutycznego,● Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym,● Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego,● Wydziału Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Położnictwa,● Wydziału Wojskowo–Lekarskiego z Oddziałem Fizjoterapii.Wszystkie Wydziały Uczelni mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk, natomiast większość z nich posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Uczelnia umożliwia studentom wymianę zagraniczną w ramach europejskich programów wymiany studentów i pracowników nau

zdjęcia

  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź

podobne firmy